மேஷ ராசி – சனி பெயர்ச்சி காலம் எப்போது முடியும்?


மேஷ ராசி, ஒரு புதிய ஆரம்பம் முதலிடத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உள்ள ராசி ஆகும். இது பிறந்த தேதி ஆகியவற்றில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இது மேஷ ராசியின் பிறப்பு நாளின் குறிப்பாக இருக்கும். மேஷ ராசிக்கு சனி பெயர்ச்சி காலம் எப்போது முடியும் என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

சனி பெயர்ச்சி அல்லது சனிச்சாரி என்பது ஒரு பொறுமை கிரகம் ஆகும். இது சூரிய சக்தியின் குறைவுகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வருகிறது. இந்த கிரகம் எங்கும் உயிரினத்தை அளிக்கும் வானிலையை கட்டுப்படுத்துகிறது. மேஷ ராசிக்கு சனி பெயர்ச்சி காலம் எப்போது முடியும் என்பது புரியாது என்றால், நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் உள்ளன.

சனி பெயர்ச்சி காலம் எப்போது முடியும்?

சனி பெயர்ச்சி காலம் ஏன் முடியும் என்பது மிக பொருத்தமான பிரச்சனையாகும். இது பெரிய அறிவிப்புகள் கொண்டு முடியும் என்பது சரியான தகுதியாக இருக்க வேண்டும். சனி பெயர்ச்சி காலம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஏற்படுகிறது. இது ஒரு வருடத்தில் ஒரு முறை ஏற்படும் போது தான் சந்திக்கும். இது முன்னர் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரச்சனைகள் உள்ளன.

சனி பெயர்ச்சி காலம் என்ன?

சனி பெயர்ச்சி காலம் சனிக்கிழமையில் ஏப்ரல் 25, 2020 முதல் ஆகியவால் தொடங்கும். இது ஏழு மாதங்கள் தொடர்ந்து போகும் பின் காலம் முடியும். இது ஜூன் 21, 2020 வரை தொடரும். இதன் பின் சனி பெயர்ச்சி காலம் தொடக்கம் காலமாக எடுக்கப்படுகிறது. இது ஜனவரி 23, 2021 வரை தொடரும். இதன் பின் முடிவுக்கு வரும் போது சனி பெயர்ச்சி காலம் வெவ்வேறு காலங்களில் ஏற்படும்.

சனி பெயர்ச்சி காலத்தில் என்ன நடக்கும்?

சனி பெயர்ச்சி காலத்தில் பல நடவடிக்கைகள் ஏற்படுகின்றன. சனி பெயர்ச்சி காலத்தில் பிறந்தவர்கள் அதிக படுகொலை ஆகியவற்றில் இருக்க வேண்டும். இது நெருங்கிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை ஆகும். சனி பெயர்ச்சி காலத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன. பல கட்டுப்பாடுகள் ஏற்படுகின்றன. இந்த காரியம் பிறக்கும் போது சனி பெயர்ச்சி காலம் முடிவுக்கு வரும்.

இதன் மூலம் நமக்கு தெரியும் மேஷ ராசிக்கு சனி பெயர்ச்சி காலம் எப்போது முடியும் என்ற தெளிவுபடுத்தலை நாம் கொண்டுவரும். சனி பெயர்ச்சி காலத்தில் நாம் சந்திக்க வேண்டிய பிரச்சனைகள் உள்ளன. இது நமக்கு தெரியும் போது மட்டும் நாம் பார்க்க முடியும்.

LinkedIn
Share
Scroll to Top
Call Now Button