ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪಟ್ಟಿ


ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ನೆರವೇರುವ ಹೊಸ ದಿನದ ಮೊದಲ ಅಂಶವಾಗಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿಷ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪಟ್ಟಿಯು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಲ್ಮೈಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು ನಿಜ. ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನೇರವಾದ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುವು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು ನಿಜ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಣ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ವ್ಯಯ ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ನಿಜ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು ನಿಜ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳವುದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನ ಸಂಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವರು.

ಕಟಕ ರಾಶಿ: ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು ನಿಜ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳವುದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವರು. ಈ ವರ್ಷ ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು ನಿಜ. ಅವರ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳವುದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣ ಬಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವರು.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು ನಿಜ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಆವಶ್ಯಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು ನಿಜ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು ನಿಜ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಣ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಬಗ್ಗ

LinkedIn
Share
Scroll to Top
Call Now Button